M-Cars Partner Biznesowy Grupy MP Mosty

SAMOCHODY BMW W GRUPIE MP MOSTY.

Grupa MP Mosty Sp. o.o. to nowoczesna firma, która wyrosła na projektowaniu w branży komunikacyjnej. Specjalizuje się w  projektowaniu najlepszych rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego: mostowych, tunelowych i drogowych - zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk. Firma realizuje także duże i odpowiedzialne projekty w branży drogowej, kolejowej, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, budownictwa komunikacyjnego, geodezyjnej, hydrotechnicznej oraz ochrony środowiska.
Wiodącą dziedziną działalności jest projektowanie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj”. Szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie są dla firmy wyzwaniem, które chętnie podejmuje. Grupa MP Mosty Sp. z o.o. doskonale zna specyfikę funkcjonowania na rodzimym rynku oraz rozumie potrzeby inwestorów i zleceniodawców.

Marka BMW M-Cars za główny cel objęła pełne zadowolenie i satysfakcję klienta z zakupu. Do każdego podchodzimy indywidualnie, konfigurując dedykowany model zgodnie z jego oczekiwania i potrzebami.

Współpraca pomiędzy BMW M-Cars, a Grupą MP Mosty Sp. z o.o. narodziła się w marcu 2018 roku w wyniku owocnych rozmów, oraz przedstawieniu oferty, która w pełni spełniła oczekiwania klienta. Od tego czasu dealer BMW M-Cars wspiera firmę Grupa MP Mosty w zaopatrzeniu floty w samochody marki BMW premium.

 „Dzięki wsparciu specjalistów z BMW M-Cars Sp. z o.o. Spółka Komandytowa udało się nam zasilić firmowy park pojazdów o samochody wysokiej klasy, które jako część majątku spółki niewątpliwie stanowią wizytówkę firmy” – mówi Paweł Samek, Prezes Zarządu

Szukasz partnera biznesowego? Wypełnij poniższy formularz

Zgoda na komunikację marketingową

Chcę otrzymywać komunikację marketingową od M-Cars sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem

Wnioski o wprowadzenie zmian w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz prawo do wycofania zgody

Aktualności.