BMW M-Cars Lider Elektromobilności

BMW M-CARS. LIDER ELEKTROMOBILNOŚCI.

Elektromobilność to jeden z kluczowych trendów obecnych czasów; to zagadnienie związane z koncepcją wykorzystywania pojazdów zasilanych elektrycznie. Rozwój tego obszaru ma zasadnicze znaczenie dla środowiska, wpływa na rozwój gospodarki, jak również zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zwiększenie świadomości ludzi o zmianach klimatycznych zachodzących na naszej planecie, wywołuje trend rosnący ilości pojazdów elektrycznych pojawiających się na drogach. W efekcie zwiększa się komfort mieszkańców dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych i poprawę jakości powietrza.

W Polsce, również obserwujemy duże zainteresowanie elektromobilnością. Co raz częściej punkty ładowania samochodów elektrycznych pojawią się w miejscach ogólnodostępnych, na stacjach benzynowych, parkingach biurowych, hoteli czy sieci handlowych.

Według raportu przygotowanego przez PSPA z końcem listopada 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 17 121  samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Do tego czasu w  Polsce funkcjonowało 1 324 ogólnodostępnych stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 532 punkty). 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (58 punktów) (źródło).


                                                Tym bardziej miło nam ogłosić iż BMW M-Cars został liderem sprzedaży
                                                              samochodów elektrycznych i hybryd plug-in BMW.


Zapytaj o modele elektryczne naszych Doradców.

Zgoda na komunikację marketingową

Chcę otrzymywać komunikację marketingową od M-Cars sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem

Wnioski o wprowadzenie zmian w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz prawo do wycofania zgody

Aktualności.